Avis Menjador Escolar 2014-15

Loading
Cargando ..

Avis Menjador Escolar 2014-15

dimarts, 8 de juliol de 2014

RESERVA PLACES DEL MENJADOR ESCOLAR

CURS: 2014 / 2015

ALUMNES/AS INTERESATS EN EL MENJADOR ESCOLAR

Recordem a totos els pares/mares interesats en el menjador (incluitos els que ya es quedaben el curs pasat) que tenen que confirmar la reserva de plaza de menjador del nou curs escolar, en la secretaria del Centre abans del 23 de septembre (dimarts). Del contrari entenem que no están interesats en este servici y serán donats de baixa.

Preu del menu al día: 4,25 euros

Moraira, 1 de Juliol 2014

Documents per a descarregar: Reserva de places del menjador escolar 2014-2015

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Es comunica a tots els pares/mares que estén interesats en el servici de menjador escolar que tene que pasar per la secretaria del centre per sol.licitar la plaza. Es recorda que tenen que dur:

COPIA DEL NÚMERO DE CONTE BANCARI

(es important, ya que al finalitzar el curs la base de datos es formateja y no disposem de esta informació).

ES OBLIGATORI DOMICILIAR EL PAGO DEL MENJADOR ESCOLAR, DE NO SER AXÍ, NO PODRÁN FER US DEL MATEIX.