Programes educatius

Loading
Cargando ..

Programes educatius

 El Centre actualment té vigents els següents programes i plans educatius dins.

 PROGRAMES EDUCATIUS

           

-       Programa PPEV: Programa Plurilingüe d´Ensenyament en Valencià.

-        Contracte- Programa.

 

 

 

 PLANS EDUCATIUS

 

-       Pla de Normalizació Lingüística.

-       Pla de Convivència.

-       Pla de Menjador Escolar.

-       Pla d’Atenció a la Diversitat.

-       Pla de Acció Tutorial .(PAT)

-       Reglament. de Régimen Intern.

-    Pla d Autoprotecció Escolar.

-    Pla de Transició de Primària a Secundaria.

- Pla de Millora escolar.

- Pla Lector.