Normes de la Biblioteca

Loading
Cargando ..

Normes de la Biblioteca

ACTIVITATS  GENERALS.
1.-Consultar llibres sense traure’ls de la biblioteca.
2.-Préstec de llibres per a endur a casa. 
3.-Fer treballs encomanats pel mestre o la mestra de busca i investigació de dades .
5.-Consultar biblioteques i enciclopèdies digitals a internet.
6.-Llegir.
7.-Activitats del Pla Lector.

 

NORMES.
1.-Tracta els llibres amb cura i amb les mans netes. Quan n'òbrigues un no el dobles, no poses els colzes sobre ell ni escrigues damunt, pot espatllar-se.

2.-En la biblioteca, guarda silenci, respecta als altres companys que lligen, estudien i treballen.
3.-Els llibres es demanaran a 
la mestra encarregat de la biblioteca.
4.-Els llibres es podran endur a casa durant 15 dies.
5.- 
La mestra encarregat prendra nota dels títols dels llibres prestats així com la data de préstec i la de devolució, cal deixar el carnet de biblioteca. 
6.-Si perds un llibre o el deteriores massa, has de comprar-ne un altre igual.

7.-Després de llegir o estudiar en la biblioteca, col·loca el llibre en l'estant de color d'on l'havies agafat.
8.-Podeu fer treballs de consulta de llibres o d'internet.
9.-Els llibres de consulta no es poden endur a casa.
10.-La biblioteca no és per a acomplir càstigs.